Product: Diary 23
Diary 23

สมุดไดอารี่ จดบันทึก ขนาด A5
– วัสดุปกหนัง PU
– โลโก้ปั้มจม 1ตำแหน่ง
– ตัดต่อหนังที่หน้าปกเล่ม
เพื่อให้เป็นธีมสีตามแบรนด์ของลูกค้า
*สามาผลิตได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

Share :

Share :

ราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งผลิต และวัสดุที่เลือกใช้

ท่านสามารถสั่งปรับขนาด / ดีไซน์ของสินค้าได้ตามความต้องการ

หรือสั่งออกแบบเฉพาะแบรนด์ได้

ราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับ
จำนวนที่สั่งผลิต และวัสดุที่เลือกใช้
ท่านสามารถสั่งปรับขนาด / ดีไซน์
ของสินค้าได้ตามความต้องการ
หรือสั่งออกแบบเฉพาะแบรนด์ได้

สินค้าใกล้เคียง

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา