จุดแข็งของเรา

เกี่ยวกับเรา

จุดแข็งของเรา

เกี่ยวกับเรา

ราคาดี

ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง
ไม่ผ่านคนกลาง

ราคาดี

ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง

ตรงปก

เรามีการจัดทำสินค้าตัวอย่าง
เพื่อให้คุณตรวจสอบดีไซน์
และวัสดุก่อนการผลิตจริง
เพื่อรับประกันคุณภาพ
และความถูกต้อง

ที่เดียวครบ

เรามีทีมงานครบวงจร ฝ่ายขาย / creative / ช่างเฉพาะทาง /
ทีม Packaging / ฝ่าย QC /
ฝ่ายจัดส่งสินค้า

คุมงบได้

เราเข้าใจถึงความต้องการ
และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปของแต่ละงาน ที่นี่คุณสามารถตั้งโจทย์ ตั้งงบประมาณ เพื่อให้เรานำเสนอสินค้า และไอเดียให้สอดคล้องกัน

ราคาดี

ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง
ไม่ผ่านคนกลาง

ราคาดี

ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง

ตรงปก

เรามีการจัดทำสินค้าตัวอย่าง
เพื่อให้คุณตรวจสอบดีไซน์
และวัสดุก่อนการผลิตจริง
เพื่อรับประกันคุณภาพ
และความถูกต้อง

ที่เดียวครบ

เรามีทีมงานครบวงจร ฝ่ายขาย / creative / ช่างเฉพาะทาง /
ทีม Packaging / ฝ่าย QC /
ฝ่ายจัดส่งสินค้า

คุมงบได้

เราเข้าใจถึงความต้องการ
และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปของแต่ละงาน ที่นี่คุณสามารถตั้งโจทย์ ตั้งงบประมาณ เพื่อให้เรานำเสนอสินค้า และไอเดียให้สอดคล้องกัน

VNS SINCE 1985

บริษัท วี เอ็น.สเปเชียลไลซ์ โปรดักส์ จำกัด (VNS)

รับผลิตและนำเข้า สินค้าพรีเมียม กี๊ฟเซ็ทของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย ของแจกโปรโมชั่น ของแจกลูกค้าทุกชนิด ด้วยการบริการแบบ One-Stop Service
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอไอเดียตามโจทย์ การออกแบบ พร้อมดีไซน์การจัดวางโลโก้ให้โดดเด่น ตลอดจนการแนะนำวัสดุ การทำpackaging ซึ่งสามารถออกแบบ
และควบคุมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะงาน (Customize) และในงบประมาณที่กำหนด

รับผลิตและนำเข้า สินค้าพรีเมียม กี๊ฟเซ็ทของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย ของแจกโปรโมชั่น ของแจกลูกค้าทุกชนิด ด้วยการบริการแบบ One-Stop Service เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอไอเดียตามโจทย์ การออกแบบ พร้อมดีไซน์การจัดวางโลโก้ให้โดดเด่น ตลอดจนการแนะนำวัสดุ การทำpackaging ซึ่งสามารถออกแบบ และควบคุมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะงาน (Customize) และในงบประมาณที่กำหนด

ราคาดี ราคาส่ง

รับผลิตและนำเข้า สินค้าพรีเมียม กี๊ฟเซ็ทของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย ของแจกโปรโมชั่น ของแจกลูกค้าทุกชนิด ด้วยการบริการแบบ One-Stop Service
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอไอเดียตามโจทย์ การออกแบบ พร้อมดีไซน์การจัดวางโลโก้ให้โดดเด่น ตลอดจนการแนะนำวัสดุ การทำpackaging ซึ่งสามารถออกแบบ
และควบคุมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะงาน (Customize) และในงบประมาณที่กำหนด

รับผลิตและนำเข้า สินค้าพรีเมียม กี๊ฟเซ็ทของขวัญ ของที่ระลึก ของชำร่วย ของแจกโปรโมชั่น ของแจกลูกค้าทุกชนิด ด้วยการบริการแบบ One-Stop Service เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอไอเดียตามโจทย์ การออกแบบ พร้อมดีไซน์การจัดวางโลโก้ให้โดดเด่น ตลอดจนการแนะนำวัสดุ การทำpackaging ซึ่งสามารถออกแบบ และควบคุมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะงาน (Customize) และในงบประมาณที่กำหนด

ตรงปก

VNS เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเชื่อว่าลูกค้าควรได้ตัดสินใจจากสินค้าจริง ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้ของที่ตรงกับความต้องการ
และนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตที่รวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถทำการนัดหมายเพื่อขอดูสินค้าตัวอย่าง หรือวัสดุจริงได้ และหลังจากมีการสรุปแบบแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าตัวอย่างจริง (Mock-up) ให้พิจารณาปรับแก้ได้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจริงต่อไป

VNS เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเชื่อว่าลูกค้าควรได้ตัดสินใจจากสินค้าจริง ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้ของที่ตรงกับความต้องการ และนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตที่รวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถทำการนัดหมายเพื่อขอดูสินค้าตัวอย่าง หรือวัสดุจริงได้ และหลังจากมีการสรุปแบบแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าตัวอย่างจริง (Mock-up) ให้พิจารณาปรับแก้ได้ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจริงต่อไป

One-Stop Service ที่เดียวครบ

เรามีทีมงานครบวงจร ทั้งฝ่ายขาย / creative / ช่างเฉพาะทาง / ทีม Packaging / ฝ่าย QC / ฝ่ายจัดส่งสินค้า
ดังนั้น เราสามารถให้บริการได้เริ่มตั้งแต่การเสนอไอเดียให้ตรงโจทย์ การออกแบบสินค้า การจัดวางโลโก้ การเลือกวัสดุ การทำ packaging
ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) และจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด

เรามีทีมงานครบวงจร ทั้งฝ่ายขาย / creative / ช่างเฉพาะทาง / ทีม Packaging / ฝ่าย QC / ฝ่ายจัดส่งสินค้า ดังนั้น เราสามารถให้บริการได้เริ่มตั้งแต่การเสนอไอเดียให้ตรงโจทย์ การออกแบบสินค้า การจัดวางโลโก้ การเลือกวัสดุ การทำ packaging ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) และจัดส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด

Tailor-Made

เราเข้าใจถึงความต้องการ และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปของแต่ละงาน ที่นี่คุณสามารถตั้งโจทย์ ตั้งงบประมาณ เพื่อให้เรานำเสนอสินค้า และไอเดียให้สอดคล้องกัน